Voorblad

Home Page

 

Family Tree

 

 

Byvoegings

Additions

 

 

Kontak Besonderhede

Contact Details

 

   
Van der Spuy
REGISTER
 
 
 
 

Aantal Besoekers
powered by website design company.

 

[ Voorwoord / Introduction]

 

[ Die Van der Spuy van / The Van der Spuy surname ]


[ Die Van der Spuy wapen / The Van der Spuy Crest ]

 

[Algemeen / General ]

 

[ Melt se voorouers in Holland / Melt's Ancestors in Holland ]

 

[ Vroeëre Plaasbesit / Early Farm Ownership]

 

[ Grafte / Graves ]

 

[ Argieffoto's / Archive Photo's ]

 

[ Die Kalkfontein se Van der Spuy's / The Kalkfontein Van der Spuy's ]